Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Toeristisch Varen Zutphen

Deze voorwaarden zijn voor toepassing op de activiteiten van de hierboven genoemde Stichting.

Reservering
Reservering van onze fluisterboten kan via onze website www.fluisterboot-zutphen.nl.
Ga naar groepsreserveringen waar u de benodigde gegevens kunt invullen en versturen.
Na binnenkomst van een reservering wordt deze per e-mail bevestigd.

Betaling
Het verschuldigde bedrag kunt u voldoen door gebruik te maken van iDEAL of door overschrijving naar onze bankrekening bij de ING nummer 670904341 In het laatste geval dient de betaling binnen vier weken op onze rekening te zijn bijgeschreven. Als de betaling is voldaan, is de reservering definitief. Bij overschrijding van de betalingstermijn ontvangt u een herinnering. Indien niet gereageerd wordt op deze herinnering vervalt de reservering.

Annuleren

In het geval dat u gereserveerd en betaald heeft, maar door onverwachte gebeurtenissen, zoals ernstige familieomstandigheden,
verhinderd bent om te komen varen, verzoeken wij u als volgt te handelen.

Zo snel mogelijk tijdens de openingsuren (10.00 tot 16.00) contact opnemen met onze kassa 0575-544510, zodat wij rekening
kunnen houden met uw verhindering.

Slechte weersomstandigheden kunnen geen reden zijn om  te annuleren.
Indien de Stichting Toeristisch Varen een reservering annuleert dan volgt volledige restitutie van de kosten

Elk verzoek om terugbetaling dient plaats te vinden per e-mail (info@fluisterboot-zutphen.nl) met vermelding van de reden en uw klantnummer.
Wij zullen dit verzoek beoordelen alvorens tot (gedeeltelijke) restitutie over te gaan.

Wij brengen standaard per annulering € 5,00 administratiekosten in rekening.

Aansprakelijkheid
De Stichting Toeristisch Varen Zutphen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld van de Stichting.
Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders.

Het varen
Groepen dienen minimaal een kwartier voor de geplande afvaart aanwezig te zijn. Graag melden bij de kassier.
Het spreekt voor zich dat de aanwijzingen van de schipper(s) opgevolgd dienen te worden.
De schipper behoudt zich het recht voor de vaart te onderbreken of af te wijken van de route indien er zich naar zijn inzicht onverwachte situaties voordoen.
Bij onweer wordt er niet gevaren, wel bij regen. U kunt overwegen om, indien nodig en/of wenselijk, eigen paraplu’s mee te nemen. Tegen betaling van € 1.00 per stuk zijn bij de kassier plastic poncho's te verkrijgen.